Utlänningslag (2005:716)

Alla flyktingar ska få stanna i ett tryggt land.

5 kap. 1 § Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig på en trygg plats ska beviljas uppehållstillstånd.