Skogsvårdslag (1979:429)

För varje träd man hugger ner behöver man plantera två nya.

30 § Vid skötsel av skog skall efter annan avverkning än röjning eller gallring, dubbelt så många träd som avverkats också planteras på området.