Plan- och bygglag (2010:900)

Alla får bygga som de vill och har råd med.

9 kap. 2 §

Det krävs inte bygglov för
1. Nybyggnad,
2. tillbyggnad, eller
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad.