Narkotikastrafflagen (1968:64)

Legalisera ”lätta” droger.

8 §

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.

Med narkotika förstås inte droger som hos läkemedelsverket klassificeras under förteckning I.