Lov om velgørende afgift (LOV nr. 3 af 17/01/2018)

Man skal betale 5 kr. om måneden til fattige lande.

§ 1. Enhver dansk statsborger over alderen 15 år pålægges at udbetale et månedligt beløb af 5 kr. til trængende lande.

Stk. 2. Udenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler og betingelser for lande der tilgodeses af bestemmelsens stk. 1.