Lov om udfasning af monetære betalingsmidler (LOV nr. 105 af 17/04/2018)

Vi skal have det gamle byttesamfund igen og afskaffe penge. For hvis der ikke er penge, vil firmaer ikke sætte dem over miljøet.

§ 1. Fra 1. januar 2019 påbegyndes udfasning af monetære betalingsmidler. Udfasningen skal  være gennemført senest 1. januar 2021.

§ 2. Fra 1. januar 2021 kan der kun betales med ikke-monetære betalingsmidler.

Stk. 1. Ved “ikke-monetære” betalingsmidler forstås i denne lov jord, genstande, varer; herunder afgrøder, fødevarer mv., husdyr, råmateriale og lignende.