Lov om politikeres brug af sprog (lov nr. 80 af 26/02/2018)

Ytrings-forbud for politikere:

Politikere forbydes at bruge følgende vendinger:

Nødvendighedens politik er…

Vi lytter…

Jeg beklager, at jeg er blevet misforstået….

§ 1. For folkevalgte politikere gælder samme bestemmelse som i Grundlovens § 77, dog med undtagelse i de i denne lovs § 1, stk. 2, nr. 1-3. opregnede forbud.

Stk 2 Folkevalgte politikere må som led i deres embede ikke gøre brug af følgende udtryk:

1) “Nødvendighedens politik er”

2) “Vi lytter”

3) “Jeg beklager, at jeg er blevet misforstået”