Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (LOV nr 458 af 08/05/2013)

Freedom of expression should be protected on every level in any way. Especially in art. There should be a basic income/salary for all artists (professionals) so they all can expose their way of thinking, engagement and let others think about that.

§ 3. Statens Kunstfond yder tilskud, garantier m.v. til kunstneriske formål.
Stk. 2. Tildeling af tilskud, garantier m.v. efter stk. 1 skal ske til alle udøvende kunstnere.