Lov om mærkning til affaldssortering (LOV nr. 107 af 18/04/2018)

På al indpakning af fødevarer, husholdning, inventar mv. skal der stå, hvordan det skal affaldssorteres.

§ 1. Færdigpakkede fødevarer, husholdningsmidler og inventar, skal mærkes med følgende oplysninger:

1) Affaldstype

2) Hvordan affaldstypen bortskaffes korrekt