Lov om ligestilling af Folketingets medlemmer (LOV nr. 6 af 7/2/2018)

Folketingets medlemmer skal ligestilles med resten af befolkningen. Samme pension og løn som resten af Danmarks folk. Ikke have særlige befordringsaftaler. Ikke særlige regler i det hele taget. Tak.

§ 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem borgere og Folketingets medlemmer, herunder lige rettigheder og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i borgere og Folketingets medlemmers lige værd.

§ 2. Ingen person eller lov må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af medlemskab af Folketinget. Herunder hører både positiv og negativ forskelsbehandling.