Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling (LOV nr 467 af 12/06/2009)

I sager hvor ytringsfriheden bruges til at krænke online, skal det være muligt at idømme krænkeren en fysisk dialog.

§ 1. I hver politikreds etablerer politidirektøren konfliktråd, hvor forurettede og gerningsmand sammen med en neutral mægler kan mødes i anledning af en strafbar handling. Mægleren kan tillade, at andre personer end den forurettede og gerningsmanden deltager i et konfliktråd.

§ 2. Mægling i konfliktråd kan alene finde sted, hvis parterne samtykker i at deltage i konfliktråd.