Lov om fridage (Lov nr. 70 af 22/02/2018)

Ytringsfrihed kræver demokratisk dannelse både i skolen, på arbejdslivet og i samfundslivet generelt. Der skal være en årlig ytringsfrihedsdag på dagen for Perikles gravtale og alle demokratiske valgt instanser skal udbyde demokratisk dannelseskurser, konferencer og praksisudøvelse mindst hvert 4. år.

§ 1. Hvert år den 2. januar fritages alle for arbejde, undervisning og enhver anden beskæftigelse.