Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (LOV nr 295 af 27/04/2005 )

Jeg er en 21-årig homoseksuel mand, der sikkert på et tidspunkt kunne tænke mig at få børn. I dag kan jeg ikke få det på samme vilkår som andre, grundet adoptionsregler. Det er krænkende for mig som menneske at blive set anerledes kun på baggrund af min seksualitet. Jeg må ikke engang hjælpe andre med at få børn ved sæddonation. Heller ikke donere blod som hjælp til andre mennesker. Jeg vil gerne, men kan ikke. Kun på baggrund af min SEKSUALITET! Ville gerne ses som lige så meget værd.

§ 7a. Sundhedsstyrelsen kan ikke fastsætte regler om at mænd, der har haft seksuel kontakt med andre mænd, ikke må donere blod.