Lov om dyrs rettigheder (LOV nr. 56 af 9/2/2018)

Jag föreslår en lag där icke-mänskliga djur ges vissa personliga Rättigheter, såsom rätten till sina liv. Om vi erkänner att icke – mänskliga djur befolkar världen, liksom människor gör, bör denna befolkningsgrupps ges autonoma Rättigheter.

§ 1. Ethvert ikke-menneskeligt dyr ret til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved lov.