Lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016)

I gymnasiet skal man blive undervist i fag (måske bare et fag) som forklarer hvordan man betaler skat, retter årsopgørelser, og alle sådan nogle formelle ting, som man ikke aner noget om.

§ 25. I uddannelsen til almen studentereksamen er de obligatoriske fag og niveauer for alle elever uanset studieretningsforløb følgende:
(1-12)
13) Privatøkonomi i praksis på C-niveau