Lov om Borgerprøven (LOV nr. 675 af 21/4/2018)

Medmenneskelig ytrings-træning med tilhører/borgertest.

Jeg vil gerne have en lov der træner – ikke danner, men tester igen og igen hvilken effekt vores ytringer har. Så vi bliver bedre til at skrive/tale udtrykke og i overensstemmelse med det vi vil opnå – ikke virkningen som f.eks. er provokation, reaktion med det mål vi reelt vil have.

SÅ kan vi vælge medmenneskeligheden fra med vilje – men ikke blindt og i uvidenhed.

§ 1. Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere borgerprøven, med det formål at undervise og prøve danske statsborgere i at opnå den højest mulige effektivitet af deres ytringer.