Lov om bilfri zoner (Lov nr. 77 af 26/02/2018)

Benzin og diesel frit København.

Motorkøretøjer som bruger benzin eller diesel som brændstof er forbudt i København.

§ 1. En kommunalbestyrelse kan vedtage at forbyde bilkørsel omkring centrale byområder.