Lov om behandling af personoplysninger (LOV nr. 429 af 31/05/2000)

Vi skal have at vide hvad og hvem der indsamler data om os. Vi skal kunne give tilladelse eller vælge fra.

§ 6. Behandling af information om en identificeret eller identificerbar fysisk person må kun finde sted, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige og informerede samtykke hertil.