Lov om Behandling Af Personoplysninger (LOV nr 429 af 31/05/2000)

No baby on facebook.

/

Det burde være ulovligt at lægge billeder op af børn under 13 år på sociale medier og lignende. De kan ikke give samtykke og forstå konsekvenserne #offlinechildhood.

/

A child is entitled to their own privacy by the age of 13. If the parents violate their privacy they can be fined up to 10.000 £.

§ 6. Stk. 5 Videregivelse af oplysninger herunder under fotografier af børn under 13 år, må på trods af barnets samtykke ikke finde sted.