Lov om behandling af afviste asylansøgere (LOV nr. 78 af 9/2/2018)

Alle mennesker, der kommer til Danmark, og ikke får lov til at opholde sig i Danmark, skal behandles ordentligt og respektfuldt, indtil de kan sendes videre på deres rejse mod en bedre fremtid.

§ 1. Formålet med denne lov er at sikre den menneskelige behandling af en udlænding, der ikke har opholdstilladelse eller har fået udstedt registreringsbevis eller opholdskort i overensstemmelse med udlændingeloven og som en følge kan udvises af landet.