Lov om begrænsning af CO2-udledning (LOV nr. 98 af 12/2/2018)

Af hensyn til begrænsning af udledning af CO2, må enhver højest foretage 1 flyrejse om året indenfor Europam og 1 længere flyrejse (f.x. Amerika, Afrika, Asien) hvert 3. år.

Der kan dog søges dispensationhvis arbejdsmæssig forhold kræver at man flyver mere.

§ 1. Denne lov har til formål at begrænse udledningen af CO2 ved at kontrollere borgeres forbrug af særligt skadelige tjenesteydelser og produkter.

§ 2. Enhver borger i Danmark tillades en årlig rejse i Europa og en årlig udlandsrejse.

Stk. 2. Dispensation fra disse begrænsninger kan gives af klimaministeren, hvis økonomiske eller politiske hensyn taler for dette.