Lov om afskaffelse og oprydning af plast (LOV nr. 128 af 20/2/2018)

Brugen af plastik skal forbydes. Og hjælp til opsamling af plastik fra verdenshavene skal indføres.

§ 1. Den, der fremstiller eller indfører materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et eller andet stadium i dets forarbejdning til endeligt produkt kan formes under flydning, straffes ved bøde.

§ 2. Miljø- og fødevareministeren pålægger kommunalbestyrelser at foretage foranstaltninger til oprydning af vandløb, søer eller havet for materiale af samme karakter som beskrevet i § 1.