Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LOV nr 411 af 11/04/2016).

Retten til at ”få lov” til at være psykisk syg uden at blive smidt ud af uddannelse/lade det få konsekvenser ift. fravær.

§ 1. Alle uddannelsesinstitutioner skal støtte og vejlede studerende med psykiske lidelser og vanskeligheder på en sådan måde at de har samme mulighed for at gennemføre deres ønskede uddannelse på lige vilkår med deres medstuderende.

Stk. 2. Ingen studerende med psykiske lidelser eller vanskeligheder kan bliver bortvist eller udmeldt fra det studie de er indskrevet på med henvisning til fravær eller manglende studieaktivitet, der er forårsaget af deres psykiske helbred.