Lag om utlokalisering av offentliga tjänster till landsbygd och skärgård (2020:389)

Lag om utlokalisering av offentliga tjänster till landsbygd och skärgård.

Lokalisering av landskapsfinansierade arbetsplatser i landskapet Åland skall spegla hur och varifrån tjänsten finansieras. Om 50% av skattemedlen kommer från Mariehamn, 30 % från landsbygden och 20% från skärgården, skall 50% av tjänsterna förläggas till staden, 30% till landsbygdskommunerna och 20% till skärgårdskommunerna. Detta är extra lätt att genomföra nu då vi genom Covid-19 epidemin har lärt oss och tränat oss i att arbeta på distans. Mer än någonsin är det nu möjligt att jobba distribuerat.

Lokalisering av landskapsfinansierade arbetsplatser i landskapet Åland ska spegla hur och varifrån tjänsten finansieras.

Exempelvis ska en tjänst som är finansierad till 50% av skattemedlen från en stad, 30% skattemedel från landsbygden och 20% skattemedel från skärgården; förläggas till 50% till staden, 30% till landsbygdskommunerna och 20% till skärgårdskommunerna.