Lag (2020:323) om tillgång till cyklar för barn

Gratis cyklar till alla barn.

1 § Alla barn

a) vars hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) är i        landskapet Åland och

b) är mellan 5 och 18 år gamla

ska erhålla en cykel kostnadsfritt. Regionen ska erbjuda en möjlighet att byta ut cykeln till en större när behovet uppstår.