Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

Jag vill ha mer kollektivtrafik då man inte kommer någonstans om man inte har bil. Den enda gång det går helt ok bussar är på sommartid då alla aktiviteter ändå har paus. Samt att alla ungdomar borde få gratis busskort. Tycker det ska gå bussar en gång i timmen mellan 06:00-21:00.

2a § På Åland ska det finnas kollektivtrafik mellan alla kommuner året runt.

Mellan de mer tätbebyggda kommunerna ska kollektivtransport gå minst en gång i timmen mellan klockan 06:00-21:00.

2b § Alla under 18 år gamla ska åka kollektivtrafik kostnadsfritt.