General Agreement on Tariffs and Trade (WTO 01/01/1994)

Tariffs will not be levied against nations with a lower GDP per capita. No nation will take action to prevent another nation from subsidizing domestic products.

§ 1. Stater med lav BNP pr. indbygger kan fravige princippet om, at interne afgifter ikke bør anvendes på importerede eller indenlandske produkter for at give beskyttelse til indenlandsk produktion.

Stk. 1. Stater, der er omfattet af stk. 1. fremgår af WTO’s liste over lande med lav BNP, der udarbejdes årligt.

Stk. 2. Ingen stat bør tage skridt, der kan forhindre lande med lav BNP i at udøve deres rettigheder i medfør af stk. 1.