De forende nationers deklaration om anerkendelse af staten Palæstina.

Free Palestine. There is nothing known as state of Israel.

Frit Palæstina. Der er ingen israelsk stat.

§ 1. Den palæstinensiske stats territorielle jurisdiktion strækker sig fra Middelhavet mod vest, fra Libanon mod Nord, Syrien og Jordan mod Øst og Egypten mod sydvest.

Stk. 2. Styreformen er demokratisk parlamentarisme og retsstatsprincippet skal være grundlaget for regeringen i Palæstina.

Stk. 3. Enhver, der opholder sig på palæstinensisk territorium er lige for loven og ingen kan udsættes for diskrimination på baggrund af race, køn, religion, politisk overbevisning eller noget andet.