Databeskyttelsesloven (LOV nr. 345 af 21/4/2018)

Information omkring privatliv ved deling af billeder på sociale medier bør være langt lettere at forstå. Det kan ikke passe at man skal være uddannet jurist for at forstå reglerne.

§ 1. Virksomheder der tilbyder platforme til offentliggørelse af billeder må ikke skrive de dertilhørende retningslinjer med et læsbarhedsindex højere end 44.