Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

Kongefamilien burde ikke tages mere alvorligt en børn og de skal have samme rettigheder som os. Vi burde alle være ligeværdige også selvom de er kongelige.

§ 5. Kongen har de samme rettigheder og pligter, som borgerne.