Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

Man har lov til at lave demonstrationer, uden tilladelse af kommunen på offentlig grund. Ytringsfrihed!

§ 79. Enhver har ret til frit at kunne deltage i fredelige demonstrationer.
Stk. 2. Der må ikke gøres nogen indskrænkninger i denne ret.