Brottsbalk (1962:700)

Det ska vara förbjudet att döda människor i kring.

3 kap. 1 §

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

2 st.

1 stycket gäller alltid, oavsett yttre omständigheter såsom försvarsberedskap, kris, krig eller allmänt nödläge.