Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (BEK nr 592 af 14/05/2013)

Jeg mener, at ytringsfriheden nogle gange bliver udnyttet. Fx i forhold til kunst; værker der er åbenlyst diskriminerende eller racistiske bør revurderes/vurderes før, de bliver vist/udstillet!

§ 4a. Indkøbte kunstværker, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, kan ikke stilles til rådighed for institutionerne.