Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (BEK nr 154 af 20/04/1977)

Der er brug for stramninger for at begrænse CO2 udslip. Betalingsringen i Kbh. var en god ide, men politikerne er åbenbart bange for bilisterne.

En ide: Installer “et apparat” som tænder, når man starter bilen. Det skal være en lovpligtig installation, og den skal indeholde en tekst om hvor meget man forurener ved kørsel.

Inspiration: Se feks. på teksten på alle cigaretpakker, som fortæller om, hvordan du skader andre mennesker med din røg.

Det samme gør sig i høj grad gældende for udstødningen fra bilerne. Faktisk i langt højere grad.

§ 5. En bil skal være forsynet med:

1)-12) (…)

13) Kuldioxidudledningsmåler