Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (BEK nr 1424 af 16/12/2009)

Forbud mod fyrværkeri. Det skal være helt og aldeles forbudt at forlyste sig med farverige bomber af alle arter. Fyrværkeri skal fjerne som en vare fra jordens overflade. Ingen vil savne det.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 2. Indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri er ikke tilladt.