Bekendtgørelse om Forældres Adgang Til Barnets Terminaludstyr (BEK nr. 73 af 24/02/2018)

Forældre må gerne kigge et mindre årigt barns telefon igennem, da internettet er så bredt.

§ 1. Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, kan kræve adgang til barnets terminaludstyr såfremt dette vurderes at være i barnets interesse og behov.

Stk. 2 Ved “terminaludstyr” forstås:

Et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.