Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

For at få ret til videregående uddannelse skal alle have udført frivilligt arbejde i et år. Som løn får man SU.

§ 10. Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse, 12 måneders sammenhængende frivillig tjeneste samt opfyldelse af specifikke adgangskrav, jf. bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).