Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

Uddannelse bør ikke kunne begrænses af andre forpligtelser såsom arbejde, man bør imødekomme disse. Uddannelse bør i stedet sættes fri af krav om normeret tid, og bør kunne følges i det omfang det giver mening for den studerende. Hvis en person vil fuldføre en uddannelse på kvart tid fordi vedkommende arbejder eller whatever, er det fint. Uddannelse tager tid.

§ 5. Stk. 2. Universitetet kan ikke fastsætte regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet bacheloruddannelsen og senest skal have afsluttet kandidatuddannelsen, efter at den studerende har påbegyndt den enkelte uddannelse.