Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

Unge mennesker der brænder for at få en uddannelse, skal tilbydes studie med kvalificerede lærer 30 timer ugentligt og ikke som nu hvor det ofte kun er 2 timer ugentligt. Og 3 måneder sommerferie virker umotiverende og spild af unge menneskers liv.

§ 33. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelserne i en studieordning, jf. universitetsloven.
Stk. 2. Studieordningen for bacheloruddannelsen skal indeholde:
(1-3)
4) Regler om moduler, fagelementer og valgfag, jf. §§ 6 og 16, herunder
a) læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer,
b) omfang angivet i ECTS-point,
c) undervisnings- og arbejdsformer,
d) tidsmæssig placering, herunder mindst 30 timers undervisning om ugen samt undervisning i hele kalenderåret, og
e) forudsætninger for deltagelse.