Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (BEK nr. 107 af 12/02/2018)

Alle har ret til uddannelse og kvinder/mænd skal vælge selve. Ikke den markedsværdi som på pågældende tidspunkt er dominerende hvor efterspørgslen styrer antal elever.

§ 11. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet.

Universitet må ved fastsættelse af optagelseskapaciteten ikke lægge vægt på samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.