Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (BEK nr. 107 af 12/02/2018)

Man bør til enhver tid kunne tage en ny bachelor- eller kandidatuddannelse. Der bør ikke være lov om, hvor mange uddannelser man kan tage, eller hvor mange uddannelser man vil bygge oven på sin egen.

§ 12. Ansøgere, der har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan frit optages eller indskrives på en bachelor-, kandidat- eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, tilrettelagt som heltidsuddannelse.