Bekendtgørelse af værnepligtsloven (LBK nr. 225 af 13/03/2006)

Just as some countries have obligatory military duty, there should be a law that everyone should partake in at least 6 months of working in costumer service, so that everyone has an understanding of what it’s like to serve people.

§ 1. Enhver borger er undergivet serviceværnepligt.

Stk. 2. Værnepligtige skal gøre værnepligtstjeneste, der består i mindst 6 måneders arbejde i en stilling inden for servicebranchen.