Bekendtgørelse af udlændingeloven (LBK 1117 af 02/10/2017)

Jeg synes at hvis man flygter til Danmark, skal man blive lukket ind uden at skulle søge asyl.

§ 7. En person som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse i sit hjemland pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, eller sine politiske anskuelser, som befinder sig i Danmark, har ret til at opholde sig i Danmark som flygtning, uden først at skulle søge asyl.