Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Vold i hjemmet skal der tages mere hånd op på.

§ 81 a. Det regnes for en skærpende omstændighed, hvis der består et afhængighedsforhold mellem den, som øver vold og den forurettede.
Stk. 2. Som afhængighedsforhold regnes det forhold at gerningsmanden og den forurettede bor sammen.