Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Tiggere skal have hjælp. Ifølge dem hjælper husforbi (dårlige forhold) ikke og det skal der gøres noget ved. Istedet for at de får bøder for at tigge, skal der tages hånd om dem.

§ 197. Betleri i det offentlige rum holdes straffrit.
Stk. 2. Personer som har gjort sig skyldige i betleri skal tilbydes støtte.