Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

“Tavshedspligt”. Når man siger, at man ikke må sige det videre, så skal man holde sig til det.
F.x. når Peter siger til Ole at Peter er homosexuel og derefter siger til Peter at Ole ikke må sige det videre, så skal Ole holde sig til det. Men når Ole ikke holder sig til det, skal Ole åbne en website med en offentlig undskyldning.

§ 264 e. Den, som har brudt en andens tillid ved at videregive fortrolige oplysninger, som denne havde indvilliget i ikke at videregive, kan pålægges at oprette en hjemmeside, hvorpå en undskyldning offentliggøres.