Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 977 af 09/08/2017)

Begrænsning af ytringsfriheden. Hvis offentlige ytringer på nettet m.v., bagvasker (falske nyheder, der udgiver sig selv for at være alternative nyheder), påberåber sig at være sandhed, der beviseligt er usandt (løgn eller injurier), bør der falde dom, der offentligt tilbageviser og viser hvem der fabrikerede ”falske nyheder”.

§ 267 a. Fremsættes der en nyhed, der er egnet til at blive opfattet som sandhed, og er nyheden falsk, bliver der efter den forurettedes påstand i domsslutningen at optage bemærkning herom.