Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 977 af 09/08/2017)

Jeg ønsker et forbud mod drengeomskæring. Selvom EMD ikke har taget stilling pga. konflikten mellem privatliv og retten til religionsfrihed, bør Danmark være et forgangsland og gøre op med de overgreb, som drengebørn udsættes for.

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige eller mandlige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.