Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 977 af 09/08/2017)

Det burde være ulovligt at brænde biblen eller lave Muhammed-tegninger, det krænker mange!

§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 2. Ved spot eller forhånelse med religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse menes eksempelvis afbrænding af religiøse skrifter, afbildning af guder mv.