Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

At politikere siger ting som de er. Så er det nemmere at følge med i politik.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg, gør sig skyldig i at udtrykke sig misvisende, vildledende eller uforståeligt i udførelsen af deres hverv straffes den pågældende med bøde.